#کاریابی استخدام انیماتور

#کاریابی استخدام انیماتور

تاریخ اگهی: ۱۴۰۱/۹/۲۷ محل همکاری : قم نوع همکاری: حضوری /  #تماموقت یا #پاره_وقت نوع محصول: سه_بعدی  زمینه همکاری: انیماتور نام خانوادگی سفارش دهنده آگهی: مجلسی متن آگهی:  برای یه پروژه سریالی به انیماتور احتیاج داریم.استخدام با حقوق و مزایای ثابت...