محاسبه زمان و هزینه رندرفارم سیمرغ

لطفاً با توجه به سیستم خود پرسش‌های زیر را پاسخ دهید.

اگر نرم‌افزار cinebench را ندارید، از اینجا دانلود کنید:

دریافت نرم‌افزار CINEBENCH_R15
فریم پروژه: فریم
cinebench: cb
زمان رندر: دقیقه