محاسبه زمان و هزینه رندرفارم سیمرغ بر اساس CPU

لطفاً با توجه به سیستم خود پرسش‌های زیر را پاسخ دهید.

اگر نرم‌افزار Cinebench را ندارید، از اینجا دانلود کنید:

دریافت نرم‌افزار CPU Base CINEBENCH_R15
فریم پروژه: فریم
cinebench: Cb
زمان رندر: دقیقه