با سلام بنده تجربه ، تخصص و متعهد بودن در کار رو با رندر فارم سیمرغ تجربه کردم.