برای اولین بار در ایران  رندر عکس های هوایی سه بعدی توسط نرم افزار Agsoft  به کارگردانی جناب آقای مهندس ندیمی در رندرفارم آنلاین سیمرغ با موفقیت صورت پذیرفت.

photo_2016-11-03_11-58-17