۳d Artist قائدی

شهریور ۲۷, ۱۴۰۱بازخورد مخاطبین

یادم میاد یک بار کار بسیار عجله ای بود و قرار بود تا ۲۴ ساعت اینده کار رو تحویل کارفرما بدیم، بچه های رندر فارم سیمرغ از خود من بیشتر پیگیر بودن، تا صبح ساعت ۶ کار رو تموم کردن و تحویل من دادن

۰ Comments