سلام وقت شما هم بخیر تجربه رندر با رندرفارم سیمرغ واقعا تجربه خوبی بود با گروه عالی و درجه یک