کشاورز Director & CGI Generalist

شهریور ۲۷, ۱۴۰۱بازخورد مخاطبین

تیتراژ مسابقه عصرجدید رندر سنگینی داشت و همچنین کیفیت کار برای ما بسیار مهم بود که خوشبختانه رندرفارم سیمرغ با کیفیت عالی و زمان مناسب کار رو رندر کرد. سپاسگزارم از رندر فارم سیمرغ

۰ Comments