میرزا محمدی

شهریور ۱۱, ۱۴۰۱بازخورد مخاطبین

مجموعه رندرفارم سیمرغ دارای کادری بسیار دلسوز و متخصص می باشد و از نظر زمان بندی تحویل پروژه بسیار آنتایم عمل کرده اند.  قبل از شروع پروژه، حین پروژه و پس از اتمام، پشتیبانی و قابلیت در دسترس بودن متخصصین مجموعه از ویژگیهای بارز رندرفارم سیمرغ می باشد.مراحل دریافت پروژه از جانب‌مجموعه تا زمان ارسال رندرها به صورت ریموت و بدون اتلاف زمان اضافی صورت میپذیرد

۰ Comments