تخفیفات ویژه

میلیون تومان شارژ بیشتر

در ازای پرداخت ۱۵ میلیون تومان

میلیون تومان شارژ بیشتر

در ازای پرداخت ۶۰ میلیون تومان

میلیون تومان شارژ بیشتر

در ازای پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان

میلیون تومان شارژ بیشتر

در ازای پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان

محاسبه زمان و هزینه رندرفارم سیمرغ بر اساس CPU

لطفاً با توجه به سیستم خود پرسش‌های زیر را پاسخ دهید.

اگر نرم‌افزار Cinebench را ندارید، از اینجا دانلود کنید:

 

محاسبه زمان و هزینه رندرفارم سیمرغ بر اساس GPU

لطفاً با توجه به سیستم خود پرسش‌های زیر را پاسخ دهید.

اگر نرم‌افزار OctaneBench را ندارید، از اینجا دانلود کنید: