این پروژه با همکاری شرکت تبلیغاتی یعد پنجم و به سفارش شرکت مهندسین مشاور پل میر و شهرداری شهرکرد، به منظور شبیه سازی ساخت برج های دوقلو در شهرکرد به انجام رسید. با کلیک بر روی تصویر زیر می توانید بخش هایی از این پروژه را مشاهده نمایید.