این پروژه با همکاری شرکت تبلیغاتی یعد پنجم به منظور شبیه سازی ساخت 7000 واحد مسکونی در کشور ونزوئلا به انجام رسید. با کلیک بر روی تصویر زیر می توانید بخش هایی از این پروژه را مشاهده نمایید.