رندر ۳۳۰۰ فریم در کمتر از ۱۰ ساعت

آبان ۶, ۱۳۹۱رویدادها

این پروژه مربوط به شبیه سازی یک طرح توریستی تفریحی در کشور امارت است.  رندر این تیزر در استودیو سیمرغ در کمتر از ۱۰ ساعت به انجام رسید.

۰ Comments