رندر پروژه معماری به  تهیه کنندگی مهندس مبلغ و کارگزردانی جناب آقای ملازاده در رندرفارم سیمرغ

این پروزه یکی از بهترین پروژه های ترکیبی رئال انیمیشن بوده و   از تکنیکی منحصر به فرد برخوردار میباشد  .