پروژه معماری مربوط به شرکت ساینا فیلم به کارگردانی آقای مهندس رضایی توسط رندرفارم  استودیوی انیمیشن سیمرغ در مدت زمان 20 ساعت  رندر شد.