رندر بخشی از جلوه های ویژه  پروژه مدرسه موش ها  2 به کارگردانی سرکار خانم برومند

و با تلاش دوستان عزیز و گرانقدر آقایان محمد قدیمی و جناب آقای قزلی  در مرکز ارائه خدمات رندرینگ سیمرغ

phoca_thumb_l_8