پروژه قاهر 313 به کارگردانی آقای سامان طالع در استودیوی انیمیشن سیمرغ رندر شد. این پروژه مربوط به شرکت سازه پردازان فاتح بوده و در مدت زمان 10ساعت رندر گردید.