رندر پروژه شبیه سازی معماری به کارگردانی جناب مهندس کشاورز  اجرا شده در شرکت طراحی و معماری بعد پنجم  توسط سیستم های 128 گیگ رم  رندرفارم سیمرغ