رندر پایان نامه دانشجویی به کارگردانی جناب  اقای جعفرنیا با سرعت حدودی 30000 گیگاهرتز در ساعت در رندرفارم سیمرغ انجام گردید

 

 

 

رندرفارم سیمرغ