رندر محصول جدید شرکت تابا به کارگردانی جناب آقای دباغ توسط رندرفارم سیمرغ انجام پذیرفت

به دلیل محرمانه بودن پروژه از قراردادن نمونه تصاویر خوب پروژه جناب اقای دباغ معذوریم

image_2017-02-28_00-59-25 (2)