رندر فایل بیلبورد تبلیغاتی  به طراحی و کارگردانی جناب اقای مهندس جدیدی در رندرفارم سیمرغ انجام شد

Simorgh Stationery 03