رندر تک فریم بیلبورد شبیه سازی معماری با اجرا و کارگردانی مهندس صبوحی سیستم های  128 هسته ای و 128 گیگ رم  رندرفارم سیمرغ