رندرستاپ و رندر پروژه شبیه سازی معماری

به سفارش جناب مهندس فتاح رمضانی و کارگردانی مهندس آقاخانی

و با اجرای پرهام سلامتی عزیز در رندرفارم سیمرغ