رندرفارم سیمرغ پشتیبانی خیلی خوبی داره.و این ویژگی برای یک استودیو درگیر پروژه،خیلی مهمه.برای همین میشه در موقعیت های سخت و رندر های سنگین، بهشون اعتماد کرد‌.