توافقنامه بابنیاد ملی بازی های رایانه ای

اسفند ۲, ۱۳۹۰رویدادها

پیرو پیشنهاد استودیوی انیمیشن سیمرغ به بنیاد ملی بازی های رایانه ای و موافقت بنیاد، توافقنامه ای مبنی بر ارائه ی خدمات متحرک سازی به بازی سازان با حمایت بنیاد ملی در حال انعقاد می باشد.

۰ Comments