امیر عسگری Application developer, Artist

شهریور ۲۷, ۱۴۰۱بازخورد مخاطبین

همکاری ما با “رندرفارم سیمرغ” از ۲۰۱۶ تا به امروز ادامه داشته و خدمات ، سرعت پاسخگویی ، تیم فنی با دانش علمی بالا و تعهد به پروژه ها باعث شده که در هر شرکتی که مشغول شدم ارتباطم با “فارم سیمرغ” به عنوان یک مجموعه موفق گسترش بیشتری پیدا کند.

۰ Comments