Category: رویدادها

توافقنامه بابنیاد ملی بازی های رایانه ای

Posted on ۱۲/۰۲/۹۰ by admin

پیرو پیشنهاد استودیوی انیمیشن سیمرغ به بنیاد ملی بازی های رایانه ای و موافقت بنیاد، توافقنامه ای مبنی بر ارائه ی خدمات متحرک سازی به بازی سازان با حمایت بنیاد ملی در حال انعقاد می باشد.

Read more

تیزر نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سال ۹۰

Posted on ۱۱/۱۲/۹۰ by admin

این تیزر با همکاری تنی چند از مجریان بنام صدا و سیما برای نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سال ۹۰ تولید شد. اینجا می توانید بخش هایی از آن را مشاهده کنید.  

Read more

حضور برنامه خبر شبکه ۳ در استودیو سیمرغ

Posted on ۱۱/۱۲/۹۰ by admin

این مصاحبه در سال ۸۹، به منظور معرفی و آشنایی هر چه بیشتر دست اندرکاران حوزه ساخت بازی و انیمیشن با تکنولوژی موشن کپچر و وضعیت آن در کشورمان در محل استودیوی سیمرغ به انجام رسید. اینجا می توانید این مصاحبه را مشاهده بفرمائید.

Read more