رندر ۳۳۰۰ فریم در کمتر از ۱۰ ساعت

Posted on آبان ۶, ۱۳۹۱ by admin

این پروژه مربوط به شبیه سازی یک طرح توریستی تفریحی در کشور امارت است.  رندر این تیزر در استودیو سیمرغ در کمتر از ۱۰ ساعت به انجام رسید.