رندر پروژه مدرسه موش ها

Posted on مرداد ۵, ۱۳۹۳ by admin

رندر بخشی از جلوه های ویژه  پروژه مدرسه موش ها  ۲ به کارگردانی سرکار خانم برومند

و با تلاش دوستان عزیز و گرانقدر آقایان محمد قدیمی و جناب آقای قزلی  در مرکز ارائه خدمات رندرینگ سیمرغ

phoca_thumb_l_8