رندر تیزر پشمک حاج عبدالله – قسمت دوم

Posted on دی ۷, ۱۳۹۵ by admin

رندر تیزر پشمک حاج عبدالله ( محصولات جدید)  به کارگردانی و اجرای برادران رحیمی توسط رندرفارم سیمرغ انجام گرفت

تعداد ۸۱۰ فریم

زمان رندر پروژه : ۱۴ دقیقه

main-comp-0-00-03-16