رندر تک فریم بیلبورد شبیه سازی معماری – مهندس صبوحی

Posted on تیر ۲۹, ۱۳۹۷ by admin

رندر تک فریم بیلبورد شبیه سازی معماری با اجرا و کارگردانی مهندس صبوحی سیستم های  ۱۲۸ هسته ای و ۱۲۸ گیگ رم  رندرفارم سیمرغ