رندرستاپ و رندر پروژه شبیه سازی معماری – مهندس رمضانی – مهندس آقاخانی

Posted on تیر ۲۹, ۱۳۹۷ by admin

رندرستاپ و رندر پروژه شبیه سازی معماری

به سفارش جناب مهندس فتاح رمضانی و کارگردانی مهندس آقاخانی

و با اجرای پرهام سلامتی عزیز در رندرفارم سیمرغ