Autodesk 3ds Max

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

V-Ray/V-Ray Adv

Mental Ray

Corona

Scanline

Maxwell

Arnold

Maxon Cinema 4D

R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21

V-Ray

Physical

Advanced Renderer

Corona

Autodesk Maya

2015, 2016, 2017, 2018, 2019

V-Ray/V-Ray Adv.

Mental Ray

Maxwell

Modo

10, 11, 12, 13

Standard Renderer

V-Ray

Blender

2.79b, 2.8

Standard Renderer

Cycles

Cycles

Newtek Lightwave 3D

Standard Renderer

Autodesk Softimage

Mental Ray

SketchUp

V-Ray Advanced

Rhinoceros

V-Ray Advanced

Autodesk Revit

Standard Renderer
در صورت نیاز به نصب نرم افزار یا پلاگین جدید میتوانید با پشتیبانی در تماس باشید

همکاران ما در کوتاه ترین زمان ممکن نرم افزار و پلاگین را تهیه و در تمامی نود ها نصب میکنند