رندر پروژه معماری تک فریم به  کارگردانی و اجرای مهندس سید  محمد حسین پوستی

در رندرفارم سیمرغ با موتور رندر کرونا و  تکنیک دیستریبیوتد  انجام شد

http://3p-arch.ir