رندر پروژه انیمیشن معماری به کارگردانی  مهندس  پورصالحی  در  رندرفارم سیمرغ  انجام شد